Oснови на движење низ планина

“Во оваа книга е собрано основното знаење за движење низ планинакое, врз основа на повеќедецениското искуство, го имам стекнато со одење и со искачување, со едуцирање и со оспособување на почетници и врвни алпинисти, како дома така и во странство, како и од друга литература, а убеден сум дека тоа треба да го знае секој кој сака релативно безбедно да се движи низ планините во сите годишни времиња.”
– Бојан Полак

Повеќе информации и набавка на книгата во канцеларија на ФПСМ.