• ОБУКА НА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ ПРИ ФПСМ
        Од 31 октомври – 4 ноември 2014, Комисијата за планинарски водичи при ФПСМ и Центарот за стручно оспособување на ФПСМ, во планинарски дом „Смрека“ Попова Шапка, одржа обука за планинарски водичи за Категорија А. 22 кандидати од 16 планинарски друштва низ Македонија, 5 дена активно ...
  • Документи за Комисија за планинарски водичи
    КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ   Име и презиме Матичен клуб / друштво контакт e-mail Горан Николоски H2О 070/200-506 goran.nikoloski@telekom.mk Николчо Петров ПК Македон – Скопје 070/252-169 petrovnik@yahoo.com Марјан Милановски ЗПЗП Козјак 2013, Куманово 071/387-227 piranamm@yahoo.com Влатко Гроздановски ПСК Ѓорѓи Наумов – Битола 075/575-634 vlatko.sport@gmail.com Влатко Крбалески ПСК Пелистер – Битола 075/526-028 vlatko.krbaleski@yahoo.com Врз основа на Член 51 од Статутот на Федерацијата на планинарски спортови на Македонија, на ден 4 јули ...

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search