Пл. марш Даре Џамбаз

ПСЗ Козјак од Прилеп има чест да Ве покани на планинарскиот марш,Даре Џамбаз, кој ќе се одржи на ден 14.09.2014 год.

Повеќе информации на:  https://www.facebook.com/btrajkoski1