ЧЕСТИТКИ за искачувањето на Дамаванд, Иран

 In Новости

ЧЕСТИТКИ
Македонска експедиција составена од четворица планинари – Иван Трпков, Александар Ивановски, Пеце Караболов и Боби Цветков од ПСК Димитар Илиевски Мурато од Битола, на ден 24 јули, успешно го искачија врвот Дамаванд (5671 м.н.в) во Иран, кој е и највисок вулкански врв на Евроазискиот континент.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search