ЧЕСТИТКИ за искачувањето на Дамаванд, Иран

ЧЕСТИТКИ
Македонска експедиција составена од четворица планинари – Иван Трпков, Александар Ивановски, Пеце Караболов и Боби Цветков од ПСК Димитар Илиевски Мурато од Битола, на ден 24 јули, успешно го искачија врвот Дамаванд (5671 м.н.в) во Иран, кој е и највисок вулкански врв на Евроазискиот континент.