Пријатели на ФПСМ

 

Корисни линкови

  • КОЧУЛИСКИ ВОДОПАДИ 22.06.2014 год. June 18, 2014
    ПАОК ЈУГ ВАЛАНДОВО Валандово организира еднодневна Акција по падините на планината Беласица.Ви ја доставуваме следнава програма: Koculiski vodopadi 14
  • Состанок на Балканската планинарска унија (БМУ) на островот Мљет June 12, 2014
    На островот Мљет (Р. Хрватска) од 30 мај до 1 јуни беше одржан 15 состанок на Балканската планинарска унија (БМУ). Присутни беа претставници од сите 10 национални планински сојузи (Албанија, БиХ, Црна Гора, Бугарија, Грција, Македонија, Словенија, Србија, Турција и земјата домаќин Хрватска). За прв пат присутни беа сите 10 претседатели на планинарските сојузи. ...
  • Balkan mountaineering union Mountain huts and bivouacs May 27, 2014Balkan mountaineering union Mountain huts and bivouacs