Здравствени прегледи НЕУРОМЕДИКА

 In Медицинска комисија, Новости

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ
Медицинската комисија при Федерацијата за планинарство на Северна Македонија, по основ на донесениот Правилникот за медицинска заштита, договори соработка зо ПЗУ НЕУРОМЕДИКА за прегледи на своето членство.
Релаизација на прегледите само со утврдени листи и претходен договор за термин.
За повеќе информации контактирајте со канцеларијата на ФПСМ.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search