Oснови на движење низ планина

 In Uncategorized

“Во оваа книга е собрано основното знаење за движење низ планинакое, врз основа на повеќедецениското искуство, го имам стекнато со одење и со искачување, со едуцирање и со оспособување на почетници и врвни алпинисти, како дома така и во странство, како и од друга литература, а убеден сум дека тоа треба да го знае секој кој сака релативно безбедно да се движи низ планините во сите годишни времиња.”
– Бојан Полак

Повеќе информации и набавка на книгата во канцеларија на ФПСМ.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search