OСНОВИ НА ДВИЖЕЊЕ НИЗ ПЛАНИНА

 

Во оваа книга е собрано основното знаење за движење низ планинакое, врз основа на повеќедецениското искуство, го имам стекнато со одење и со искачување, со едуцирање и со оспособување на почетници и врвни алпинисти, како дома така и во странство, како и од друга литература, а убеден сум дека тоа треба да го знае секој кој сака релативно безбедно да се движи низ планините во сите годишни времиња. – Бојан Полак

МЕДИЦИНСКО САНИТАРЕН ПРИРАЧНИК ЗА АЛПИНИСТИ И ПЛАНИНАРИ

 

Прирачникот е напишан од Проф. Др. Јовица Угриновски

На 135 страни во Прирачникот има детални информации за разни типови повреди, реанимација и потребната санитетска опрема. Ќе прочитате информации за алергии, труења, каснувања од инсекти и змии и висинска болест. Ќе се запознаете со потребните хигиенски мерки во тек на планинарски марш, со контролата на здравствената состојба и со потребната психичка подготвеност. Ќе прочитате за транспорт, облека и исхрана, за средства за дезинфекција и завои, логорување и бивак.

ЗА БЕЗБЕДНО ДВИЖЕЊЕ НИЗ ПЛАНИНА

 

Брошурата е збир на основните документи, препораки и упатства за безбедно планинарење. Во неа ќе го најдете Кодексот на честа на македонските планинари. Ќе прочитате информации за безбедно движење на терени со и без снег и за препорачаниот број на учесници на акција. Ќе се запознаете со одговорностите и должностите и на учесниците и на водичите на акциите. Ќе прочитате како се употребуваат мобилните телефони и радио станици на планина, како и за потребната лична санитетска опрема на планина. Ќе се запознаете со типовите планинарски патеки, носењето соодветна опрема по нив, како и со предностите од зачленувањето во планинарските клубови.

Повеќе информации и набавка на книгите во канцеларија на ФПСМ

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search