Асоцијации/Associations

ПЛАНИНАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА

MOUNTAN ASSOCIATION


www.mpa.org.mk

АЛПИНИСТИЧКА АСОЦИЈАЦИЈА

ALPINE CLIMBING ASSOCIATION


www.macf.mk

СПОРТСКО КАЧУВАЧКА АСОЦИЈАЦИЈА

SPORT CLIMBING ASSOCIATION


www.climbing.mk

СПЕЛЕОЛОШКА ФЕДЕРАЦИЈА

SPELEOLOGICAL FEDERATION


www.speleomacedonia.org.mk

ОРИЕНТАЦИОНЕН СПОРТ

ORIENTEERING SPORT


Читај повеќе/Read more

Почетна страница


Федерацијата на планинарски спортови на Македонија


Известување:


Годишната членарина за 2014 година останува и понатаму непроменета во износ од 100 Евра во денарска против вредност и стекнување на право подигање на неограничен број на членски маркици.
Членските маркици се изготвени и се на располагање во канцеларијата на ФПСМ.

Известување:


ФЕДЕРАЦИЈА НА ПЛАНИНАРСКИ СПОРТОВИ НА МАКЕДОНИЈА (ФПСМ) ЧЛЕНКА НА ЕВРОПСКАТА ПЕШАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА (European’ Ramblers Association, ERA). .

Покана Превземи


Известување:


Краток извештај од ,,СЕМИНАР ЗА МАРКАЦИСТИ, 11-13 октомври 2013 год.Пл.дом Караџица,,

Извештај Превземи


Известување:


Краток извештај од ,,СЕМИНАР ЗА ВОДАЧИ ВО ПЛАНИНА 27-29 СЕПТЕМВРИ 2013 год.,,

Извештај ПревземиИзвестување:


Предлог правилник за обележување на планинарски патеки

Правилник Превземи


Известување:


Календар на активности за 2014 година

Календар Превземи