Водство на ФПСМ

Водство на ФПСМ од Изборното собрание, одржано на ден 19.05.2018 год.

Членови на Претседателство на ФПСМ

1. Проф.Д-р.Јовица Угриновски, претседател на ФПСМ

2. Абази Ќерим, Шар – Гостивар

3. Бошковски Душко, Трансверзалец – Скопје

4. Ѓоргиев Тодорче, Чеплес – Велес

5. Новаковска Снежана, Тетекс – Тетово

6. Котевски Љубомир, Кораб – Скопје

7. Милановски Марјан, Козјак 2013 – Куманово

8. Нолев Петар, Пелистер – Битола

9. Петров Николчо, Македон – Скопје

10.  Темелковски Живко, Анапурна – Скопје

11.  Антов Тошо, Осогово – Кочани

Членови на Надзорен Одбор

1. Симоновски Симончо, Кораб – Скопје
2. Чучуковски Љупчо, Голак – Делчево
3. Новаковски Тони, Тетекс – Тетово

заменици
4. Јовановски Игор, Макпетрол – Скопје
5. Карловски Јоже, Трансверзалец – Скопје

 

Членови на Суд на честа

1. Ивановски Тодор, Макпетрол – Скопје
2. Ристовски Ристо, Бистра – Скопје
3. Ивановски Петар, Македон – Скопје

заменици
4. Петроски Богољуб, СЦГора – Скопје
5. Ристевски Димитрија, Ај лав хајкинг- Скопје

 

КОМИСИЈА ЗА ВИСОКОГОРСТВО И ЕКСПЕДИЦИОНИЗАМ

1. Виктор Антовски, претседател
2. Игор Радичоски / Пелистер, Битола
3. Горан Срезовски / Бистра, Скопје
4. Петар Герасимов / Макпетрол, Скопје
5. Александар Кирковски / Македон, Скопје

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ

1. Горан Николоски, ПСД Макпетрол – Скопје
070/200-506, goran.nikoloski@telekom.mk; goran.nikoloski@t.mk;
2. Николчо Петров, ПК Македон – Скопје
070/252-169, petrovnik@yahoo.com;
3. Марјан Милановски, ЗПЗП Козјак 2013, Куманово
071/387-227, piranamm@yahoo.com;
4. Влатко Гроздановски, ПСК Ѓорѓи Наумов – Битола
075/575-634, vlatko.sport@gmail.com;
5. Влатко Крбалески, ПСК Пелистер – Битола
075/526-028, vlatko.krbaleski@yahoo.com;

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ПАТЕКИ

1. Симон Симоноски, претседател
2. Љупчо Чучуковски / Голак, Делчево
3. Зоран Тодоровски / Трансверзалец, Скопје
4. Љубиша Тасески / Бистра, Гостивар
5. Бобан Стефановски / Козјак 2013, Куманово

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ДОМОВИ И ОБЈЕКТИ

1. Живко Темелкоски, претседател
2. Зоран Булаковски / Пелистер, Битола
2. Звонко Алексовски / Аргентус Моунт, Тетово
3. Киро Попов / Ентузијаст, Струмица
4. Благоја Трајковски / Козјак, Прилеп

МЛАДИНСКА КОМИСИЈА

1. Бојан Станимировиќ – претседател
2. Марио Шаревски / Трансверзалец – Скопје
3. Александар Илиев / Орле -Кавадарци
4. Љубица Матевска / Макпетрол – Скопје
5. Александар Стојановски/ Јелак – Тетово

КОМИСИЈА ЗА РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ

 

ПЛАНИНАРСКИ СПАСУВАЧИ

 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ ПРИ ФПСМ
Горан Тинтоски

 

Записниците од одржаните состаноци на Водството во ФПСМ, се составен дел на архивата на ФПСМ.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search