Водство и комисии во ФПСМ

Водство на ФПСМ од Изборното собрание, одржано на ден 19.05.2018 год.

Членови на Претседателство на ФПСМ

1. Проф.Д-р.Јовица Угриновски, претседател на ФПСМ

2. Абази Ќерим, Шар – Гостивар

3. Бошковски Душко, Трансверзалец – Скопје

4. Ѓоргиев Тодорче, Чеплес – Велес

5. Новаковска Снежана, Тетекс – Тетово

6. Котевски Љубомир, Кораб – Скопје

7. Милановски Марјан, Козјак 2013 – Куманово

8. Нолев Петар, Пелистер – Битола

9. Петров Николчо, Македон – Скопје

10.  Темелковски Живко, Анапурна – Скопје

11.  Антов Тошо, Осогово – Кочани

Членови на Надзорен Одбор

1. Симоновски Симончо, Кораб – Скопје
2. Чучуковски Љупчо, Голак – Делчево
3. Новаковски Тони, Тетекс – Тетово

заменици
4. Јовановски Игор, Макпетрол – Скопје
5. Карловски Јоже, Трансверзалец – Скопје

 

Членови на Суд на честа

1. Ивановски Тодор, Макпетрол – Скопје
2. Ристовски Ристо, Бистра – Скопје
3. Ивановски Петар, Македон – Скопје

заменици
4. Петроски Богољуб, СЦГора – Скопје
5. Ристевски Димитрија, Ај лав хајкинг- Скопје

 

КОМИСИЈА ЗА ВИСОКОГОРСТВО И ЕКСПЕДИЦИОНИЗАМ

1. Виктор Антовски, претседател
2. Игор Радичоски / Пелистер, Битола
3. Горан Срезовски / Бистра, Скопје
4. Петар Герасимов / Макпетрол, Скопје
5. Александар Кирковски / Македон, Скопје

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ

1. Горан Николоски, ПСД Макпетрол – Скопје
070/200-506, goran.nikoloski@telekom.mk; goran.nikoloski@t.mk;
2. Николчо Петров, ПК Македон – Скопје
070/252-169, petrovnik@yahoo.com;
3. Марјан Милановски, ЗПЗП Козјак 2013, Куманово
071/387-227, piranamm@yahoo.com;
4. Влатко Гроздановски, ПСК Ѓорѓи Наумов – Битола
075/575-634, vlatko.sport@gmail.com;
5. Влатко Крбалески, ПСК Пелистер – Битола
075/526-028, vlatko.krbaleski@yahoo.com;

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ПАТЕКИ

1. Симон Симоноски, претседател
2. Љупчо Чучуковски / Голак, Делчево
3. Зија Јонузовски / Аргентус Моунт, Тетово
4. Љубиша Тасески / Бистра, Гостивар
5. Бобан Стефановски / Козјак 2013, Куманово

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ДОМОВИ И ОБЈЕКТИ

1. Живко Темелкоски, претседател
2. Зоран Булаковски / Пелистер, Битола
2. Звонко Алексовски / Аргентус Моунт, Тетово
3. Киро Попов / Ентузијаст, Струмица
4. Благоја Трајковски / Козјак, Прилеп

МЛАДИНСКА КОМИСИЈА

1. Бојан Станимировиќ – претседател
2. Марио Шаревски / Трансверзалец – Скопје
3. Александар Илиев / Орле -Кавадарци
4. Љубица Матевска / Макпетрол – Скопје
5. Александар Стојановски/ Јелак – Тетово

КОМИСИЈА ЗА РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ

 

ПЛАНИНАРСКИ СПАСУВАЧИ

 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ ПРИ ФПСМ
Горан Тинтоски

 

Записниците од одржаните состаноци на Водството во ФПСМ, се составен дел на архивата на ФПСМ.