• Членови на Претседателство на ФПСМ

1. Зоран Читкушев, Претседател на ФПСМ
citkusz@yahoo.com; тел. 071 217 785
2. Виктор Антовски
viktor.antovski@gmail.com; тел. 075 227 829
3. Јован Божиновски
bozinoski.jovan@gmail.com; тел. 078 229 229
4. Душко Бошковски
boskovski.dusko@gmail.com; тел. 070 317 740
5. Мартин Величковски
pdkozjak@yahoo.com; тел. 070 327 508
6. Јана Манева
janamaneva@gmail.com; тел. 070 394 075
7. Никола Минчоров
psd_orle@yahoo.com; тел. 070 653 264
8. Петар Нолев
pnolev@gmail.com; тел. 075 458 782
9. Кољо Ристов
ristovkole61@gmail.com; тел. 070 200 848
10. Љубиша Тасески
ljubisataseski@yahoo.com; тел. 070 543 405
11. Исмет Шурбан
ismetsurban@gmail.com; тел. 070 213 819

 • Членови на Надзорен Одбор

 1. Душко Ќосев – Ентузијаст, Струмица
 2. Павле Луковски – Орле, Кавадарци
 3. Томица Котевски – Кораб, Скопје
 4. Јоже Карловски – Трансверзалец, Скопје, заменик
 5. Лаура Арифи – Грика е Дервенит, Скопје, заменик
 • Членови на Суд на честа

 1. Симончо Симоновски – Кораб, Скопје
 2. Здравко Трипуноски – Бистра, Гостивар
 3. Дончевски Марјан – Ентузијаст, Струмица
 4. Анита Николова – Ај лав хајкинг груп Маседониа, Скопје, заменик
 5. Имран Јонузи – Грика е Дервенит, Скопје, заменик

КОМИСИЈА ЗА ВИСОКОГОРСТВО И ЕКСПЕДИЦИОНИЗАМ

 1. Петар Ивановски  – Претседател
 2. Кирил Стојанов, член
 3. Игор Радичоски, член
 4. Здравко Дејановиќ , член
 5. Златко Јачовски, член

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ

 1. Александар Стојановски – Претседател
 2. Марјан Милановски, член
 3. Влатко Гроздановски, член
 4. Николчо Петров, член
 5. Горан Николоски, член

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ПАТЕКИ

 1. Симон Симоновски – Претседател
 2. Бобан Стефановски, член
 3. Зија Јонузоски, член
 4. Ристо Картов, член
 5. Ивица Бошков, член

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ДОМОВИ И ОБЈЕКТИ

 1. Александар Санев – Претседател
 2. Исамедин Саити, член
 3. Владимир Томовски, член
 4. Зоран Булаковски, член
 5. Тошо Антов, член

МЛАДИНСКА КОМИСИЈА

 1. Александар Илиев –  Претседател
 2. Наташа Бошковска, член
 3. Бобан Стефановски, член
 4. Ирена Диков, член
 5. Рухиде Адили, член

КОМИСИЈА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

 1. Ирена Апостолова, Претседател
 2. Митат Шаќири, член
 3. Атанаска Ристова, член
 4. Барбара Стевческа, член
 5. Марко Цветковски, член

КОМИСИЈА ЗА РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ

ПЛАНИНАРСКИ СПАСУВАЧИ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ ПРИ ФПСМ

 1. Зоран Читкушев
 2. Ѓоко Буневски
 3. Горан Тинтоски
 4. Љубиша Тасески
 5. Влатко Гроздановски

СТРУЧНА СЛУЖБА, ВРАБОТЕНИ

 1. Горан Тинтоски ЦСО ФПСМ, тел. 070 777 043, e-mail: fpsmmkd@gmail.com;
 2. Ирена Мирческа администратор на ФПСМ, тел. 072 255 248, e-mail: contact@fpsm.org.mk;

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Ирена Мирческа

Тел. 072 255 248

E-mail: contact@fpsm.org.mk

Ул. 11 Октомври бр. 42а, Скопје

Share This:

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search