Водство на ФПСМ

Водство на ФПСМ од Изборното собрание, одржано на ден 19.05.2018 год.

Членови на Претседателство на ФПСМ

1. Проф.Д-р.Јовица Угриновски, претседател на ФПСМ

2. Абази Ќерим, Шар – Гостивар

3. Бошковски Душко, Трансверзалец – Скопје

4. Дамјановски Благоја, Бистра – Гостивар

5. Јаневски Владимир, Аргентус Моунт – Тетово

6. Котевски Љубомир, Кораб – Скопје

7. Милановски Марјан, Козјак 2013 – Куманово

8. Нолев Петар, Пелистер – Битола

9. Петров Николчо, Македон – Скопје

10.  Темелковски Живко, Анапурна – Скопје

11.  Антов Тошо, Осогово – Кочани

Членови на Надзорен Одбор

1. Симоновски Симончо, Кораб – Скопје
2. Чучуковски Љупчо, Голак – Делчево
3. Новаковски Тони, Тетекс – Тетово

заменици
4. Јовановски Игор, Макпетрол – Скопје
5. Карловски Јоже, Трансверзалец – Скопје

 

Членови на Суд на честа

1. Ивановски Тодор, Макпетрол – Скопје
2. Ристовски Ристо, Бистра – Скопје
3. Ивановски Петар, Македон – Скопје

заменици
4. Петроски Богољуб, СЦГора – Скопје
5. Ристевски Димитрија, Ај лав хајкинг- Скопје

 

КОМИСИЈА ЗА ВИСОКОГОРСТВО И ЕКСПЕДИЦИОНИЗАМ

 

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ

 

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ПАТЕКИ

 

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ДОМОВИ И ОБЈЕКТИ

 

 

МЛАДИНСКА КОМИСИЈА

 

КОМИСИЈА ЗА РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ

 

ПЛАНИНАРСКИ СПАСУВАЧИ

 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ ПРИ ФПСМ
Горан Тинтоски

 

Записниците од одржаните состаноци на Водството во ФПСМ, се составен дел на архивата на ФПСМ.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search