• Членови на Претседателство на ФПСМ

 1. Зоран Читкушев, претседател на ФПСМ
 2. Виктор Антовски – Кораб, Скопје
 3. Јован Божиновски – Љуботен, Тетово
 4. Душко Бошковски – Трансверзалец, Скопје
 5. Мартин Величковски – Козјак, Куманово
 6. Јана Манева – Ај лав хајкинг груп Мацедониа, Скопје
 7. Никола Минчоров – Орле, Кавадарци
 8. Петар Нолев – Пелистер, Битола
 9. Кољо Ристов – Ентузијаст, Струмица
 10. Љубиша Тасески – Бистра, Гостивар
 11. Исмет Шурбан – Шари, Гостивар
 • Членови на Надзорен Одбор

 1. Душко Ќосев – Ентузијаст, Струмица
 2. Павле Луковски – Орле, Кавадарци
 3. Томица Котевски – Кораб, Скопје
 4. Јоже Карловски – Трансверзалец, Скопје, заменик
 5. Лаура Арифи – Грика е Дервенит, Скопје, заменик
 • Членови на Суд на честа

 1. Симончо Симоновски – Кораб, Скопје
 2. Здравко Трипуноски – Бистра, Гостивар
 3. Дончевски Марјан – Ентузијаст, Струмица
 4. Анита Николова – Ај лав хајкинг груп Маседониа, Скопје, заменик
 5. Имран Јонузи – Грика е Дервенит, Скопје, заменик

КОМИСИЈА ЗА ВИСОКОГОРСТВО И ЕКСПЕДИЦИОНИЗАМ

 1.  

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ

 1.  

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ПАТЕКИ

 1.  

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ДОМОВИ И ОБЈЕКТИ

 1.  

МЛАДИНСКА КОМИСИЈА

 1.  

КОМИСИЈА ЗА РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ

ПЛАНИНАРСКИ СПАСУВАЧИ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ ПРИ ФПСМ

 1.  
 • Одговорно лице за слободен пристап до информации од јавен карактер

Темелковски Живко
zivkotemelkovski@gmail.com
Тел. 070 220 166

Записниците од одржаните состаноци на Водството во ФПСМ, се составен дел на архивата на ФПСМ.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search