Козјак, Бабуна планина – Прилеп

ПСЗ „Козјак“ – Прилеп, на ден 11.06.2017 ќе го организира 21-то традиционално искачување „Козјак ’97“ на врвот Козјак 1.747 м.н.в , на Бабуна планина. Традиционалното искачување оваа [...]