Водство на ФПСМ од Изборното собрание, одржано на ден 19.05.2018 год.

Членови на Претседателство на ФПСМ

1. Проф.Д-р.Јовица Угриновски, претседател на ФПСМ

2. Абази Ќерим, Шар – Гостивар

3. Бошковски Душко, Трансверзалец – Скопје

4. Ѓоргиев Тодорче, Чеплес – Велес

5. Новаковска Снежана, Тетекс – Тетово

6. Котевски Љубомир, Кораб – Скопје

7. Милановски Марјан, Козјак 2013 – Куманово

8. Нолев Петар, Пелистер – Битола

9. Петров Николчо, Македон – Скопје

10.  Темелковски Живко, Анапурна – Скопје

11.  Антов Тошо, Осогово – Кочани

 

Одговорно лице за слободен пристап до информации од јавен карактер

Темелковски Живко

zivkotemelkovski@gmail.com

Тел. 070 220 166

 

Членови на Надзорен Одбор

 1. Симоновски Симончо, Кораб – Скопје
 2. Чучуковски Љупчо, Голак – Делчево
 3. Новаковски Тони, Тетекс – Тетово

заменици

 1. Јовановски Игор, Макпетрол – Скопје
 2. Карловски Јоже, Трансверзалец – Скопје

 

Членови на Суд на честа

 1. Ивановски Тодор, Макпетрол – Скопје
 2. Ристовски Ристо, Бистра – Скопје
 3. Ивановски Петар, Македон – Скопје

заменици

 1. Петроски Богољуб, СЦГора – Скопје
 2. Ристевски Димитрија, Ај лав хајкинг- Скопје

 

КОМИСИЈА ЗА ВИСОКОГОРСТВО И ЕКСПЕДИЦИОНИЗАМ

 1. Виктор Антовски, претседател
 2. Игор Радичоски / Пелистер, Битола
 3. Горан Срезовски / Бистра, Скопје
 4. Петар Герасимов / Макпетрол, Скопје
 5. Александар Кирковски / Македон, Скопје

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ

 1. Горан Николоски, ПСК Х2О – Скопје, 070/200-506, goran.nikoloski@t.mk
 2. Николчо Петров, ПК Македон – Скопје, 070/252-169, petrovnik@yahoo.com
 3. Марјан Милановски, ЗПЗП Козјак 2013, Куманово, 071/387-227, piranamm@yahoo.com
 4. Влатко Гроздановски, ПСК Ѓорѓи Наумов – Битола, 075/575-634, vlatko.sport@gmail.com
 5. Александар Стојановски, ПК Јелак – Тетово, 078/225-034, aleksandarculi@gmail.com

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ПАТЕКИ

 1. Симон Симоноски, претседател
 2. Љупчо Чучуковски / Голак, Делчево
 3. Зија Јонузоски / Аргентус Моунт, Тетово
 4. Љубиша Тасески / Бистра, Гостивар
 5. Бобан Стефановски / Козјак 2013, Куманово

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ДОМОВИ И ОБЈЕКТИ

 1. Живко Темелкоски претседател, тел. 070 220 166 e-mail: zivkotemelkovski@gmail.com,
 2. Зоран Булаковски член – Пелистер, Битола, тел. 076 584 029 e-mail: zoran.bulakovski@gmail.com,
 3. Звонко Алексовски член – Аргентус Моунт, Тетово, тел.071 561 449 e-mail: zvonko.aleksovski@hotmail.com,
 4. Снежана Трпевска член – Кораб, Скопје, тел. 070 244 318 e-mail: s.trpevska@gmail.com,
 5. Ѓоргиев Тодорче член – Чеплес, Велес, тел. 075 216 099 e-mail: crni099@yahoo.com
 6. Никола Минчоров, – Орле, Кавадарци, тел. 070 653 264 / заменик

МЛАДИНСКА КОМИСИЈА

 1. Бојан Станимировиќ – претседател
 2. Марио Шаревски / Трансверзалец – Скопје
 3. Александар Илиев / Орле -Кавадарци
 4. Љубица Матевска / Макпетрол – Скопје
 5. Александар Стојановски/ Јелак – Тетово

КОМИСИЈА ЗА РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ

ПЛАНИНАРСКИ СПАСУВАЧИ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ ПРИ ФПСМ

 1. Горан Тинтоски, раководител
 2. Проф. Д-р. Јовица Угриновски
 3. Проф. Ѓоко Буневски
 4. Темелковски Живко
 5. Александар Кирковски

Записниците од одржаните состаноци на Водството во ФПСМ, се составен дел на архивата на ФПСМ.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search