• Членови на Претседателство на ФПСМ

 1. Зоран Читкушев, претседател на ФПСМ
 2. Виктор Антовски – Кораб, Скопје
 3. Јован Божиновски – Љуботен, Тетово
 4. Душко Бошковски – Трансверзалец, Скопје
 5. Мартин Величковски – Козјак, Куманово
 6. Јана Манева – Ај лав хајкинг груп Мацедониа, Скопје
 7. Никола Минчоров – Орле, Кавадарци
 8. Петар Нолев – Пелистер, Битола
 9. Кољо Ристов – Ентузијаст, Струмица
 10. Љубиша Тасески – Бистра, Гостивар
 11. Исмет Шурбан – Шари, Гостивар
 • Членови на Надзорен Одбор

 1. Душко Ќосев – Ентузијаст, Струмица
 2. Павле Луковски – Орле, Кавадарци
 3. Томица Котевски – Кораб, Скопје
 4. Јоже Карловски – Трансверзалец, Скопје, заменик
 5. Лаура Арифи – Грика е Дервенит, Скопје, заменик
 • Членови на Суд на честа

 1. Симончо Симоновски – Кораб, Скопје
 2. Здравко Трипуноски – Бистра, Гостивар
 3. Дончевски Марјан – Ентузијаст, Струмица
 4. Анита Николова – Ај лав хајкинг груп Маседониа, Скопје, заменик
 5. Имран Јонузи – Грика е Дервенит, Скопје, заменик

КОМИСИЈА ЗА ВИСОКОГОРСТВО И ЕКСПЕДИЦИОНИЗАМ

 1. Петар Ивановски  – Претседател
 2. Кирил Стојанов, член
 3. Игор Радичоски, член
 4. Здравко Дејановиќ , член
 5. Златко Јачовски, член

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ

 1. Александар Стојановски – Претседател
 2. Марјан Милановски, член
 3. Влатко Гроздановски, член
 4. Николчо Петров, член
 5. Горан Николоски, член

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ПАТЕКИ

 1. Симон Симоновски – Претседател
 2. Бобан Стефановски, член
 3. Зија Јонузоски, член
 4. Ристо Картов, член
 5. Ивица Бошков, член

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ДОМОВИ И ОБЈЕКТИ

 1. Александар Санев – Претседател
 2. Исамедин Саити, член
 3. Владимир Томовски, член
 4. Зоран Булаковски, член
 5. Тошо Антов, член

МЛАДИНСКА КОМИСИЈА

 1. Александар Илиев –  Претседател
 2. Наташа Бошковска, член
 3. Бобан Стефановски, член
 4. Ирена Диков, член
 5. Рухиде Адили, член

КОМИСИЈА ЗА ЕКОЛОГИЈА

 1. Ирена Апостолова, Претседател
 2. Митат Шаќири, член
 3. Атанаска Ристова, член
 4. Барбара Стевческа, член
 5. Марко Цветковски, член

КОМИСИЈА ЗА РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ

ПЛАНИНАРСКИ СПАСУВАЧИ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ ПРИ ФПСМ

 • Одговорно лице за слободен пристап до информации од јавен карактер

Ирена Мирческа
contact@fpsm.org.mk

Записниците од одржаните состаноци на Водството во ФПСМ, се составен дел на архивата на ФПСМ.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search