На 18 октомври 2003 година, во Врање, Република Србија е потпишан Протоколот за соработка, развој и промоција на планинарењето и планинарските спортови на Балканот меѓу четири планинарски огранизации на Македонија, Бугарија, Србија и Црна Гора.

Балканската планинарска унија (Balkan Mountaineering Union - BMU) е формирана на 17 октомври 2009 година, на планината Бјелашница, во Босна и Херцеговина, со присуство на шест балкански земји (Босна и Херцеговина, Турција, Србија, Македонија, Црна Гора и Хрватска како посматрач). Прв Претседател на Унијата беше Проф. Д-р Јовица Угриновски, еден од иницијаторите за формирање на БМУ.

Денеска во БМУ членуваат 11 планинарски асоцијации од: Босна и Херцеговина, Турција, Србија, Македонија, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Грција, Албанија, Бугарија и Чешката Република).

БМУ е еден од основачите на ЕУМА.

БМУ има своја електронска публикација BMU Magazine, и многу активности. Скоро секоја година организира експедиции на високи врвови (Арарат, Мон Блан), се организираат натпревари во планинска ориентација и спортско качување, младински кампови, се избираат најдобри планински фотографии на годината.

На линкот https://www.mountain-huts.net/ објавен на интернет страната на БМУ се наоѓаат информации за стотина планинарски објекти во сите балкански земји.

Во раководството на БМУ (април 2022) се: Martin Šolar, Претседател, Dragan Bulatović, Генерален секретар и членовите Јовица Угриновски, Ermin Lipović и Andrej Ivošev.

https://www.bmumagazine.com

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search