Статутот на планинарските спортови но Македонија можете да го превземете подолу:

Статут на ФСПМ”

Statut na FPSM – Statuti alb.”

ОРГАНОГРАМ

Кодексот на честа на македонските планинари можете да го превземете подолу:

“Кодекс ”

ПРАВИЛНИЦИ:

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ВО ФПСМ

ПРАВИЛНИК ЗА МЕДИЦИНСКА ЗАШТИТА ВО ФПСМ

ПРАВИЛНИК ЗА СУД НА ЧЕСТА

Спортист – Спортска надеж, младинска категорија

ДОКУМЕНТИ

Седница Собрание на ФПСМ

Седници Претседателство на ФПСМ

Седници Претседателство на ФПСМ

Седници Претседателство на ФПСМ

Заклучоци Надзорен одбор ФПСМ

Извештај за работа на Претседателството на ФПСМ 2021

Годишен извештај АСПИ

Завршна годишна сметка

ЗС на ФПСМ за 2021

ЗАКОНИ

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИТЕhttps://ener.gov.mk/files/propisi_files/documents/277_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%20_%20%D0%A1%D0%BB.pdf

ЗАКОН ЗА СПОРТhttps://ams.gov.mk/legislation/test-zakon-sport

ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР – https://aspi.mk/wp-content/uploads/2020/09/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%97%D0%90-%D0%A1%D0%9F%D0%98-%D0%9F%D0%94%D0%A4.pdf

           – Обрасци за барање за пристап до информации од јавен карактер – https://aspi.mk/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8/

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

АНАЛИЗА И СТРАТЕГИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search