Статутот на планинарските спортови но Македонија можете да го превземете подолу:

"Статут на ФСПМ"

Кодексот на честа на македонските планинари можете да го превземете подолу:

"Кодекс "

ПРАВИЛНИК:

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ВО ФПСМ

ПРАВИЛНИК ЗА МЕДИЦИНСКА ЗАШТИТА ВО ФПСМ

Спортист - Спортска надеж, младинска категорија

ДОКУМЕНТИ

"Заклучоци од состаноци на:

Седница Собрание на ФПСМ

Седници Претседателство на ФПСМ 2014

Седници Претседателство на ФПСМ 2015

Седници Претседателство на ФПСМ 2016

Заклучоци Надзорен одбор ФПСМ 2015--2016

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search