Информации за планинари

Планинарски патеки (Карта на Македонија со мреза на патеки со кратки описи)
Планинарски домови (листа, додека до сите домови како лични карти на посебни страници)

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *