• Средба со директорот на Н.П. ПелистерСредба со директорот на Н.П. Пелистер
    Представниците на Комисијата за Екологија заедно со представниците на Битолските планинарски клубови направија средба со директорот на НП Пелистер г-дин Осман Шукриу. На средабта е разговарано за соработката на ФПСМ и планинарските клубови од Битола за прашања од екологијата ...

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search