• Компостирачки тоалетКомпостирачки тоалет
    Компостирачки тоалет е вид на тоалет кој го третира човечкиот отпад со биолошки процес наречен компостирање. Ваквиот вид на тоалет користи природен биолошки процес кој води до распаѓање на органската материја и го претвора човечкиот отпад во материјал сличен ...
  • Презентација на план и програма КЖСПрезентација на план и програма КЖС
    Презентација на планот и програмата на комисијата за животна средина во Шара инфо центарот во Тетово. Со преставници на тетовските и гостиварските планинарски клубови. Благодарност до @pkljuboten1925 за гостопримството и на сите за присуството.
  • Средба со директорот на Н.П. ПелистерСредба со директорот на Н.П. Пелистер
    Представниците на Комисијата за Екологија заедно со представниците на Битолските планинарски клубови направија средба со директорот на НП Пелистер г-дин Осман Шукриу. На средабта е разговарано за соработката на ФПСМ и планинарските клубови од Битола за прашања од екологијата ...

Share This:

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search