АЏИНА РЕКА 2016

 In Uncategorized

П.С.К Бистра-Гостивар, по 23-ти пат го организира традиционалниот еднодневен марш „ Аџина Река“ на ден 12.06.2016 година (недела).
Маршот стартува од месноста Торбешки мост – Аџина река … Идризова рупа – Говедарник – с.Горно Јеловце и до с. Долно Јеловце.
ПОКАНА ПРЕВЗЕМИ: Аџина Река – план марш

Share This:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search