Безбедна посета на планините во зима

 In Комисија за планинарски водичи

ЗА БЕЗБЕДНА ПОСЕТА НА ПЛАНИНИТЕ ВО ЗИМА БИДЕТЕ ПОДГОТВЕНИ И ОДГОВОРНИ
Колку што посетата на планините во зимскиот период може да донесе радости и убави моменти, толку може да биде опасна, ако сте неподготвени и неодговорни.

ПОВЕЌЕ

Share This:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search