ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА! ПРОБЛЕМ СО ДЕРЕЗИТЕ ,,CLIMBING TECHNOLOGY,,

 In Комисија за планинарски водичи, Новости

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА!
ПРОБЛЕМ СО ДЕРЕЗИТЕ ,,CLIMBING TECHNOLOGY,, СО СЕРИСКИ БРОЈ No. 7/12.
Фирмата CLIMBING TECHNOLOGY утврдила грешки во пластичните делови (врските) во некои примероци на дерезите со сериски број No. 7/12. Пластичните делови (кај прстите и на петата) неочекувано се кршеле и ја ограничувале нормалната и правилна употреба на дерезите. Ако приметите пукнатина на пластичните делови, дерезите веќе не се погодни за употреба.
Бројот на серијата (No. 7/12) е испишан со ситни букви на пластичните делови на места прикажани на сликите со стрелка. Ако имате дерези со наведениот сериски број, веднаш известете го продавачот или дистрибутерот на дерезите и ќе добиете други, безбедни дерези.

ПОВЕЌЕ превземи: Проблем со дерезите Climbing Technology – No 7-12

Share This:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search