ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ВОДА НА ПЛАНИНИТЕ

http://www.fpsm.org.mk/wp-content/uploads/2022/04/uiaa-napisi-dezinfekcija-na-voda-na-planina-analiza.pdf

ПРИРАЧНИК ОД МЕДИЦИНСКАТА КОМИСИЈА НА UIAA ПОГЛАВЈЕ: 6 ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ВОДА НА ПЛАНИНИТЕ

Наменето за медицински и немедицински лица, оператори на трекинг тури и експедиции

 

Share This: