Документи за Комисија за планинарски водичи

 In ДОКУМЕНТИ КПВ, Комисија за планинарски водичи

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ

 
Име и презиме Матичен клуб / друштво контакт e-mail
Горан Николоски H2О 070/200-506 goran.nikoloski@telekom.mk
Николчо Петров ПК Македон – Скопје 070/252-169 petrovnik@yahoo.com
Марјан Милановски ЗПЗП Козјак 2013, Куманово 071/387-227 piranamm@yahoo.com
Влатко Гроздановски ПСК Ѓорѓи Наумов – Битола 075/575-634 vlatko.sport@gmail.com
Влатко Крбалески ПСК Пелистер – Битола 075/526-028 vlatko.krbaleski@yahoo.com

Врз основа на Член 51 од Статутот на Федерацијата на планинарски спортови на Македонија, на ден 4 јули 2014 година Претседателството на  Федерацијата на планинарски спортови на Македонија усвои

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК на Планинарски водичи при ФПСМ
ПРАВИЛНИК за организирање на Планинарските водичи при ФПСМ
ПРАВИЛНИК за признанија на Планинарските водичи при ФПСМ

ПРИЈАВА И ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ ЗА ОБУКА
ЗДРАВСТВЕНА ПОТВРДА и ИЗЈАВА

ПРЕГЛЕД НА ГОДИШНИ АКТИВНОСТИ ЗА ОБУКА
ИЗВЕШТАЈ ЗА АКЦИИ КАКО КАНДИДАТ ЗА  ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧ
ИЗВЕШТАЈ ЗА АКЦИИ КАКО ПРИПРАВНИК ЗА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧ

Share This:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search