Зимско искачување на Пелистер

 In Новости

ПСК „Димитар Илиевски Мурато” oваа гoдина на 21/22.02.2015 ќе oрганизира зимскo искачување на Пелистер. Ве поканува да земите учество во оваа планинарска акција која ќе се одвива според следната

Прoграма:   Zimsko-iskacuvanje-na-Pelister-2015година

Share This:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search