Конкурс за престижна награда „Даре Џамбаз„

 In Најава, Новости

До
Сите планинарски клубови
членови на ФПСМ

Почитувани,

Федерацијата за планинарство на Северна Македонија, врз основа на Правилникот за доделување на престижната награда „Даре Џамбаз„, распишува отворен конкурс за доставување на предлози за доделување на престижната награда „Даре Џамбаз 2022„.

Предлозите за доделување на оваа награда, да се достават до канцаларијата на ФПСМ најдоцна до 21 ноември (понеделник) 2022 година.

Во апликацијата да се наведе:
-име, презиме и адреса на предложениот член;
-контакт адреса;
-кратка биографија;
-постигнати резултати во планинарските спортови;
-Образложение зошто се предлага неговата кандидатура;
-Точен назив и адреса на предлагачот – предлагачите.

Ве молиме бараните информации да се одговорат во целост, во спротивно нема да бидат разгледани од страна на претседателството на ФПСМ.

За подетални информации контактирајте со канцеларијата на ФПСМ.

Канцеларијата на ФПСМ

Share This:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search