ОБУКА ЗА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ ВО ЛЕТНИ УСЛОВИ

 In Комисија за планинарски водичи

Комисијата за планинарски водичи при ФПСМ организира обука за планинарски водичи во летни услови. Обуката ќе се одвива во месец Мај. Во прилог е повикот за обуката и документите потребни за пријавување на истата. Рок за пријавување: 14.04.2024

Прикачени се:

Повик за обука за планинарски водичи

Пријава за  обука за планинарски водичи

Преглед на планинарски акции во последните 5 години

Здравствена потврда

Share This:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search