ОБУКИ ЗА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ ВО 2023 ГОДИНА

 In Комисија за планинарски водичи, Новости

Комисијата за планинарски водичи при ФПСМ ја објавува програмата за обука на планинарски водичи при ФПСМ за 2023 година.

Програмата можете да ја видите и превземете од следниот линк:

http://www.fpsm.org.mk/wp-content/uploads/2023/01/kpv-obuki-za-planinarski-vodici-2023.pdf

 

Share This:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search