ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРИСТАПОТ ВО НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК ГАЛИЦИЦА

 In Новости

 

ИЗВОР

Полноправната членка на УИАА, „Федерација за планинарство на Северна Македонија“ (ФПСМ), со поддршка на Работната група за пристап до УИАА, сака да сподели детали за ограничувањата за пристап воведен за планинари кои го посетуваат Националниот парк Галичица.

Позадина
Националниот парк Галичица се наоѓа во опсегот Галичица и претставува дел од планинскиот венец Шара-Пинд. Заради својата природна убавина и богатата флора и фауна, македонскиот дел од планината е прогласен за Национален парк во 1958 година. Паркот зафаќа површина од приближно 227 километри помеѓу Охридското и Преспанското езеро. Природното и културното наследство на регионот на Охрид во 1979 година беше запишано на списокот на светско наследство на УНЕСКО.

НАПЛАТА ЗА ИСКАЧУВАЊЕ НА ВРВОТ МАГАРО

Вториот највисок врв на планината Галичица е Магаро (2.255 метри). ФПСМ пишува дека од 2014 година, Националниот парк Галичица воведе „такса“ за секој што сака да се искачи на Магаро. Колку што е познат ФПСМ, тоа е единствената такса од ваков вид наметната во Европа.

Надоместокот (200 Ден или 3,20 евра по лице) според ФПСМ е ограничување на слободниот пристап. Иако „таксата“ е воведена од 2014 година, според ФПСМ, има малку или воопшто нема докази за инвестиции во инфраструктурата. Ова и покрај главните критериуми на управата на Националниот парк Галичица за воведување на „надоместок“ беше зајакнување на „инвестициите во инфраструктурата“.

ФПСМ го покрена ова прашање до Националниот парк Галичица, на ТВ и социјалните медиуми, а неодамна, и на состанокот со заменик министерот за животна средина и просторно планирање, кој има целосен надзор над сите три национални паркови (другите два национални парка во Северна Македонија наплатуваат такса само за влез во парк).

ФПСМ се надева дека зголемениот притисок и поддршка од луѓе и институции од Северна Македонија и поддршката на меѓународните тела во осудата на ограничувањата наметнати за пристап до врвот Магаро ќе помогнат да се доведе до укинување на таксата и да се овозможи  слободен пристап до врвот Магаро.

Секој што сака да ја поддржи иницијативата или бара дополнителни информации, е поканет да контактира со Работната група за пристап до УИАА.

Share This:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search