Планината Беласица љубоморно ги крие своите убавини

 In Новости

При самото спомнување на планина Беласица веднаш би помислиле Сoмoларски, Колешински Водопади, мал дел Габровски Водопади или тромеѓјето Тумба. Да, и така е, но тоа е само северниот дел од падините на планината, Струмичка страна.
А колку од нас ја познаваат планината Беласица од јужната падина, Валандовскиот дел. Би додале малкумина, освен локалното население…

Повеќе: Беласица – валандовски дел

Share This:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search