ПО ТРАСА НА ГАСОВОДОТ

 In Новости

1 јуни 2019 “ПО ТРАСА НА ГАСОВОДОТ” – ПЛАЧКОВИЦА
Традиционална еднодневна републичка акција во организација на ПСК МАКПЕТРОЛ Скопје. Акцијата ќе биде изведена на планината Плачковица над Штип.

П Р О Г Р А М А:
1 јуни 2019 (сабота) – Во 6ч. поаѓање на автобусите од жел.станица – паркинг пред Пошта. Околу 8.30ч. пристигање кај шумската куќа над планинарскиот дом “ВРТЕШКА” на 1200м.н.в.
Во 9ч. во организирана колона поаѓање кон репетиторот “ТУРТЕЛ”1689м.

Одмор заради сликање и опуштање. Потоа продолжување на пешачењето до месноста “ЦРКВИШТЕ”. Од таму спуштање до планинарскиот дом ВРТЕШКА каде за учесниците ќе биде поделен ручек – планинарско гравче.
После 17ч. заминување за Скопје.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПАТЕКАТА: Средно тешка патека. Должина околу 15км. Висинска разлика околу 500м. Пешачење околу 5 часа. Погодна за сите категории на учесници.
ПОТРЕБНА ОПРЕМА: Стандардна планинарска опрема прилагодена на временските услови: планинарски кондури, гамашни, кабаница за дожд, стапчиња, мал ранец со малку храна, 1.5л. вода.

ПРИЈАВУВАЊЕ и УПЛАТА: до пополнување на автобусите. Тел. 070 725-880.
ВОДАЧИ: Лиценцираните водачи од ПСК МАКПЕТРОЛ и водачи од ПД ЛИСЕЦ од Штип.
НАПОМЕНА: заради очекувана поголема масовност учесниците се должни да се придржуваат кон советите и наредбите на водачите и да не се одалечуваат од колоната.

Share This:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search