Презентации од висогорски акции – Светски ден на планината

 In Најава, Новости

По повод Светскиот ден на планината, на 6.12.2023 год. во Даре Џамбаз, ФПСМ и Комисијата за висогорски акции и експедиции, организираа Презентации од реализирани висогорски акции
По тој повод, во присуство на многубројна публика, на почетокот беа доделени Признанија, пријавени со извештаи и фотографии до Федерацијата, на учесници во разни високогорски акции.
Потоа, Презентации имаа д-р Здравко Јаќовски за Еверест (8.848 мнв), Хималаи и Ама Даблам (6.814 мнв) и Здравко Дејановиќ за Кхан Тхенгри (7.010 мнв)
кој се наоѓа на тромеѓето меѓу Кина, Киргистан и Казагстан.

Share This:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search