ПРЕЗЕНТАЦИИ – СВЕТСКИ ДЕН НА ПЛАНИНАТА 14.12.2021 во 18.30 часот

 In Најава, Новости

 

Темата на овогодинешниот Меѓународен ден на планината (IMD) на 11 декември ќе биде одржлив планински туризам.

Одржливиот туризам во планините може да придонесе за создавање дополнителни и алтернативни опции за егзистенција и промовирање на ублажување на сиромаштијата, социјална инклузија, како и зачувување на пејзажот и биолошката разновидност. Тоа е начин да се зачува природното, културното и духовното наследство, да се промовираат локални занаети и производи со висока вредност и да се прослават многу традиционални практики како што се локални фестивали.

Планинскиот туризам привлекува околу 15 до 20 проценти од глобалниот туризам. Туризмот, сепак, е еден од најпогодените сектори од пандемијата Ковид-19, кој влијае на економиите, егзистенцијата, јавните услуги и можностите на сите континенти. Во планините, ограничувањата на пандемијата дополнително ја зголемија ранливоста на планинските заедници.

Оваа криза може да се гледа како можност да се преиспита планинскиот туризам и неговото влијание врз природните ресурси и средствата за живеење, подобро да се управува со него и да се искористи за поотпорна, зелена и инклузивна иднина.

Презентации во ДХО Даре Џамбаз, сала 1, од 18:30 до 20.00 часот.

– Планинарска ориентација БМУ првенство во Црна Гора
– Скајранинг, светско првенство во Шпанија
– Еразмус +, планинарските домови, патеките, качувачките локалитети
– Промоција на Прирачникот за планинарење – лето од ,,УИАА,,

Share This:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search