Конференција „Жени на височини“

 In Новости

Почитувани,
УИАА, во соработка со Swiss Alpine Club, Swiss SportClinic, SGGM (Swiss Society for Mountain Medicine) и ISMM (International Society for Mountain Medicine), организира конференцијата „Жени на височини“.
Конференцијата со многу интересни теми и учесници се одржува на 10 и 11 септември 2022 во Швајцарија.
Повеќе детали за конференцијата на линкот: https://theuiaa.org/uiaa/register-for-women-going-to-altitude-conference/
Пријавете се на линкот: https://theuiaa.typeform.com/to/e5wCQeuy

Share This:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search