Состанок на работната група ДОМОВИ, во рамките на Еразмус + и ЕУМА

 На 11 – 12 октомври 2022 година, во Аљажевиот дом, во Триглавскиот Народен Парк, беше одржан состанок на работната група ДОМОВИ, во рамките на Еразмус + проектот „ЕУМА – подобрување на доброто владеење во качувањето карпи и планинарењето во Европа“. На состанокот присуствуваа Претседателот и Генералниот Секретар на ЕУМА, Роланд Штирле и Андреас Ашабер, Претседателот […]

продолжи

ОСТВАРЕН ПРИЕМ ВО ВЛАДАТА НА РСМ ВО ВРСКА СО ПЛАНИНАРСКИТЕ ДОМОВИ

ОСТВАРЕН ПРИЕМ ВО ВЛАДАТА НА РСМ ВО ВРСКА СО ПЛАНИНАРСКИТЕ ДОМОВИ СО ПОСЕБЕН АКЦЕНТ НА КУЛАТА НА ТИТОВ ВРВ   Имаќи во предвид дека на 16 Декември 2021 година Генералното Собрание на ООН ја прогласи 2022 година како Меѓународна година на одржлив планински развој и во Програмата за работа на Владата на РСМ за периодот […]

продолжи

ИЗВРШЕН УВИД ВО ПРЕДМЕТОТ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНИНАРСКИОТ ДОМ КАРАЏИЦА

ИЗВРШЕН УВИД ВО ПРЕДМЕТОТ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНИНАРСКИОТ ДОМ КАРАЏИЦА ВО ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ На 10.03.2022 година како претседател на Комисијата за планинарски домови во ФПСМ, бев во Општина Студеничани, Одделение за легализација на дивоизградени објекти со цел да видам до каде е предметот за легализација на Планинарскиот дом Караџица.  Меѓу останатото носев и Полномошно од […]

продолжи

ПРИЕМ КАЈ ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ТЕТОВО ВО ВРСКА СО ПРЕДМЕТОТ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА КУЛАТА НА ТИТОВ ВРВ

На 25 Февруари оваа година по претходно доставено барање за прием кај градоначалникот на Општина Тетово, Г-динот Билал Касами, од страна на секретарот на ПСК “Аргентус Моунт“ од Тетово, Г-динот Зија Јонузовски, беше остварен прием кај градоначалникот Касами. Причина за приемот беше легализацијата на Кулата на Титов врв. Барањето за прием и причината за средба […]

продолжи

Одговор по повод реакциите на планинари на социјалните медиуми, за доделувањето на планинарскиот дом “Даре Џамбаз” на врв Водно под закуп на планинарскиот клуб Х2О

Одлука за најповолна понуда во постапката за доделување на планинарскиот дом „Даре Џамбаз“ на врв Водно под закуп за нареден период од 5 години. Одлука за најповолен понудувач за доделување на п.д. Даре Џамбаз Одлука за одбивање на поднесената жалба од страна на ПСК „Бистра“ против одлуката на Претседателството на ФПСМ за доделување на планинарскиот […]

продолжи