НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА ПЛАНИНАРСКИ ПАТЕКИ – ПОВИК

Почитувани планинари, членови на ФПСМ. Комисијата за планинарски патеки (КПП) при ФПСМ со цел за воведување на добри пракси во планинарството организира Национален ден на планинарските патеки (НДПП) кој ќе се реализира со уредување и бележење на планинарски патеки на целата територија на Република Северна Македонија. Националниот ден на планинарските патеки е од особено значење […]

продолжи

Брошура за планинарско пешачки маркации низ Европа

Референтна книга за тоа како се прави обележувањето на патеките во Европа. Како еден од видливите резултати на проект Е+ (Еразмус плус), ЕУМА чии чија членка и партнер во проектот е и ФПСМ,  ја објавуваме заедничката брошура за ознаки за маркирање на пешачки и планинарски патеки  каде заедно со нашиот партнер Европската пешачка асоцијација изработивме […]

продолжи

ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНИНАРСКИ ПАТЕКИ НА СКОПСКА ЦРНА ГОРА

Со оглед на растечкиот тренд на активности на отворено, и се поголема фреквенција на посететители на Скопска Црна Гора, се наметнува потреба од систематизација на патеките на оваа планина. Во насока на нивно систематизирање и поврзување се наметнува потреба од создавање на електронски GPS записи и елаборати за истите. Се издвојуваат повеќе патеки со оглед […]

продолжи

ПОВИК ЗА КАНДИДАТИ ЗА МАРКАЦИСТИ 2021

Кандидатот треба да: – има завршено минимум средно образование и возраст од најмалку 18 години; – да е во добра здравствена состојба; – да е најмалку пет години активен член во планинарскиот клуб и во активностите во системот на планинарење; – да е добро физички и психички подготвен; – да има основно познавања од планинарството […]

продолжи

Поставување на Инфотабли на Водно и Скопска Црна Гора

Во текот на изминатиот викенд преку Програмата за развој и соработка од Република Чешка, а преку Амбасадата на Р. Чешка во рамки на Пилот проект за означување на планинарски патеки на планината Водно и една планинско велосипедска патека на Скопска Црна Гора, поставени се инфотабли со основни информации за патеките на Водно, велосипедската патека на […]

продолжи

МАЛ ЛОКАЛЕН ПРОЕКТ – ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПАТЕКИ ЗА ПЕШАЦИ И ВЕЛОСИПЕДИСТИ ВО ОКОЛИНАТА НА СКОПЈЕ SMALL SCALE PROJECT – PILOT MARKING FOR HIKING AND CYCLING TRAILS AROUND SKOPJE

  Во текот на изминатите 2 месеца преку Програмата за развој и соработка од Република Чешка, а преку Амбасадата на Р. Чешка се спроведува Пилот проект за означување на планинарски патеки на планината Водно и една планинско велосипедска патека на Скопска Црна Гора. На планината Водно опфатени се дел од најфрекфентните патеки на кои се […]

продолжи

ПОДОБРО Е ДА ПЛАНИНАРАМ – МЕДЕНИЦА 2019

Промоција на патека – МЕДЕНИЦА и почеток на настани „ПОДОБРО Е ДА ПЛАНИНАРАМ – МЕДЕНИЦА 2019“ 08:30 – 09:00 Собирање на учесниците, запознавање со патеката и напатствија од страна на водичите. Собирно место Фрчец – на патот за с. Галичник. 11.00 -11.30 Предвидено време за пристигнување на врвот Меденица 11.30 -12.00 Одмор 12.00- 13.30 Поаѓање […]

продолжи