КПП Новости

  • ПОДОБРО Е ДА ПЛАНИНАРАМ – МЕДЕНИЦА 2019 June 13, 2019ПОДОБРО Е ДА ПЛАНИНАРАМ – МЕДЕНИЦА 2019
    Промоција на патека – МЕДЕНИЦА и почеток на настани „ПОДОБРО Е ДА ПЛАНИНАРАМ – МЕДЕНИЦА 2019“ 08:30 – 09:00 Собирање на учесниците, запознавање со патеката и напатствија од страна на водичите. Собирно место Фрчец – на патот за с. Галичник. 11.00 -11.30 Предвидено време за пристигнување ...
  • Список маркацисти 2018 March 6, 2019
  • Закон за планински патеки September 22, 2014
    Закон за планински патеки ПРЕВЗЕМИ: ZAKON ZA PLANINSKI PATEKI

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search