ДОКУМЕНТИ

Статутот на планинарските спортови но Македонија можете да го превземете подолу: “Статут на ФСПМ” “Statut na FPSM – Statuti alb.” ОРГАНОГРАМ Кодексот на честа на македонските планинари можете да го превземете подолу: “Кодекс ” ПРАВИЛНИЦИ: ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ВО ФПСМ  Punes se komisioneve te FPSM ПРАВИЛНИК ЗА МЕДИЦИНСКА ЗАШТИТА ВО ФПСМ  Mbrojtjes medicinale […]

продолжи

Покана AMS спортист – спортска надеж

Почитувани, Врз основа на член 37, 37-а и 37–б од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), член (5) и (6) од Уредбата […]

продолжи

UIAA Планински вештини – што го ослабува јажето

Најновиот извод од Прирачникот за алпски летни вештини на UIAA е насочен на факторите кои го ослабуваат јажето и претставува дел од поглавјето посветено за опрема. Ограничувања на динамично јаже Мокрото јаже е потешко и со него потешко се ракува Доколку јажето замрзне, неговите перформанси можат да се намалат (речиси за половина во однос на […]

продолжи

СПОРТСКИ ВАУЧЕР 2021

Листа на рангирани клубови Извештај за реализација на спортскиот ваучер за 2021 година I LOVE HIKING  ЕНТУЗИЈАСТ МАКЕДОН ТРАНСВЕРЗАЛЕЦ   Share This:

продолжи

Повик за ангажирање на лице за повремена работа во ФПСМ

До сите планинарски Клубови-членки на ФПСМ До сите планинари-членови на ФПСМ Почитувани, ФПСМ ќе има потреба од ангажирање на едно лице за платена повремена работа (part-time) во Канцеларијата на Федерацијата. Заинтересираните кандидати да се јават во Канцеларијата и да достават кратко CV (име и презиме, година на раѓање, место на живеење, Клуб во кој членува, […]

продолжи

За планинарските водичи

Кои се планинарските водичи на ФПСМ? Планинарските водичи на ФПСМ се обучени, имаат искуство, внимателни кон природата, дружељубиви и подготвени да го споделат своето искуство и знаење. Доброволните планинарски водичи имаат повеќедецениска традиција. Првите обуки за водичи биле организирани во минатиот век. Планинарските водичи се оспособени стручни работници во спортот, оспособени за планинарење во повеќе […]

продолжи

Proba

http://www.fpsm.org.mk/wp-admin/admin-ajax.php?action=frm_forms_preview&form=dhdhdhdhdhdhcdhdhdhdhdhdhc049c40886   Share This:

продолжи

Подобрување на управувањето со заштитените подрачја

Проектот „Подобрување на управувањето со заштитените подрачја“ има за цел да ја подобри заштитата на природата и да промовира одржливо користење на природните ресурси, истовремено зголемувајќи го капацитетот на локалните самоуправи и граѓанските организации да управуваат и промовираат заштитени области на професионален и одржлив начин. Проектот е финансиран од Европската унија, преку ИПА II – […]

продолжи

ИЗВЕШТАЈ – Планинарење по лесни патеки во зимски услови / Категорија Б1

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОБУКА НА ПЛАНИНАРСКИ ВОДАЧИ Планинарење по лесни патеки во зимски услови – Категорија Б1 Организатор: Комисија за планинарски водичи и Центар за стручно оспособување при ФПСМ. Координатори на обуката: Горан Николоски и Николчо Петров Датум на одржување: 28.02. – 03.03.2019.2019 Место на одржување: Конак, Попова Шапка, Шар Планина Учесници: 8 кандидати од 4 […]

продолжи

Oснови на движење низ планина

“Во оваа книга е собрано основното знаење за движење низ планинакое, врз основа на повеќедецениското искуство, го имам стекнато со одење и со искачување, со едуцирање и со оспособување на почетници и врвни алпинисти, како дома така и во странство, како и од друга литература, а убеден сум дека тоа треба да го знае секој […]

продолжи