Движење на планина во зимски услови

 In Комисија за планинарски водичи, Новости

 

Во планините важат други законитости отколку во долините и градовите. Тие што сакаат да ги посетуваат планините, треба да ги познаваат тие законитости и да им се прилагодуваат. Ако немате искуство, најдобро е во зимски услови во планина да се движите со планинарски водичи регистрирани при Федерацијата за планинарство во Северна Македонија (ФПСМ).

ПОВЕЌЕ

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search