Движење низ планина во зимски услови

 In Комисија за планинарски водичи, Новости, Центар за Стручно Оспособување

Во планините важат други законитости отколку во долините. Тие што сакаат да ги посетуваат планините, треба да ги познаваат тие законитости и да им се прилагодуваат. Следат неколку насоки за побезбедно планинарење  во зимски услови.  Ако немате искуство, најдобро е во зимски услови во планина да се движите  со планинарски водичи регистрирани при Федерацијата за планинарски спортови во Македонија (ФПСМ).

Што треба да знаете ако во зимски услови учестувате во планинарска акција?

ПРЕВЗЕМИ:Движење низ планина во зимски услови

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search