Остварена соработка со Планинарскиот сојуз на Србија

Во организација на Планинарскиот сојуз на Србија, од 16 до 18 јуни 2023 година, на Хомељски планини во селото Ждрело се одржа ,,Денот на планинарите на Србија,, на кој учествуваше и делегација од ФПСМ во состав Претседателот на ФПСМ, Зоран Читкушев и членовите на Претседателството на ФПСМ, Душко Бошковски и Љубиша Тасески.

На настанот се потпиша стратешки документ за соработка со кој двете организации се обврзуваат дека ќе работат заедно на промоција, зачувување и развој на планинарството.

Воедно, ФПСМ го договори првиот конкретен документ за обезбедување, користење и развој на нивната веб апликација “Базен камп”, во форма на ,,open source,, софтвер, како и отстапување на правата за издавање на книгата “Планинарење за деца и млади” на македонски јазик во електронска форма.

На настанот Претседателот на ФПСМ, Зоран Читкушев прими ,,Благодарница за соработка,, од страна на Претседателот на ПСС Исо Планиќ.

 

Share This: