КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА БРЗИНАТА И КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ВЕТРОТ

 In Комисија за планинарски водичи, Најава, Новости

При планирањето на планинарска активност, покрај анализирањето на генералната временска прогноза, задолжително погледнете ги и прогнозираните карактеристики на ветрот за подрачјето каде што планирате да се движите.

Погледнете го табеларниот приказ за брзината и карактеристиките на ветрот, кој може да ви биде од корист за безбеден престој на планина.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search