Меморандум за соработка помеѓу ФПСМ и Пакомак

Стратешко партнерство за заштита на животната средина.
Потпишан меморандум за соработка помеѓу Федерација за планинарство на Северна Македонија и Пакомак поддршка на заеднички активности и планирање на долгорочни стратегии за национално делување за заштитата на животната средина.

Комисија за животна средина при ФПСМ

Share This: