ОБУКА НА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ ПРИ ФПСМ

 In Комисија за планинарски водичи, Новости

 

 

Од 31 октомври – 4 ноември 2014, Комисијата за планинарски водичи при ФПСМ и Центарот за стручно оспособување на ФПСМ, во планинарски дом „Смрека“ Попова Шапка, одржа обука за планинарски водичи за Категорија А.

22 кандидати од 16 планинарски друштва низ Македонија, 5 дена активно учествуваа во обуката, во нејзиниот теоретски и практичен дел.

Теоретската и практичната работа ги опфати следните предмети: историја и организација на планинарското водење во Македонија и светот, лична и техничка опрема, морална и правна одговорност, метеорологија, тренинг и исхрана, ориентација, психологија на планинарско водење,  прва помош и влијание на планините врз човекот, движење и техника на водење, опасности и спасување во планина, бивакување и табори, опис, изведба и анализа на акции, работа со јажиња, јазли, ковање клинови и правење сидришта, искачување и симнување по карпи, правење огради од јаже и многу тест прашања.

Следуваат дополнителните чекори од обуката (изработка на семинарска задача и Испитна акција), после кои започнува приправничкиот стаж на кандидатите.

 

 

 

2 Meteorologija 3 Psihologija na vodenje i prva pomos 4 Prva pomos 5 - Orientacija 6 - Nokna orientacija 7 - jazli 8 9 10 11 12 13 14 Dodeluvanje na Potvrdi

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search