ОБУКИ ЗА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ ВО 2019 ГОДИНА

Организатор на обуките на планинарските водичи е Комисијата за планинарски водичи (КПВ) во соработка со Центарот за стручно образование (ЦСО) при Федерацијата за планинарски спортови во Македонија (ФПСМ). Изведувачи на обуките се стручни лица од одредени области, заведени во Регистарот на инструктори и предавачи во ФПСМ.

ПОВЕЌЕ превземи: —-2019

Share This: