ОБУКИ ЗА ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ ВО 2019 ГОДИНА

 In Новости

Организатор на обуките на планинарските водичи е Комисијата за планинарски водичи (КПВ) во соработка со Центарот за стручно образование (ЦСО) при Федерацијата за планинарски спортови во Македонија (ФПСМ). Изведувачи на обуките се стручни лица од одредени области, заведени во Регистарот на инструктори и предавачи во ФПСМ.

ПОВЕЌЕ превземи: —-2019

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search