ПЛАНИНАРСКИ АКЦИИ ОКТОМВРИ 2017

ОКТОМВРИ 2017 – ПЛАНИНАРСКИ АКЦИИ НА ПЛАНИНАРСКИТЕ ДРУШТВА РЕГИСТРИРАНИ ВО ФПСМ

· 1 ОКТОМВРИ – Салаковски Езера, Јакупица, ПД Трансверзалец, Зоран Костадинов: Тел. 070/641-998, zoran_kostadinov@yahoo.com

· 1 ОКТОМВРИ – Меморијал Калман, СПК Козјак, Мартин Величковски, Ул. Илинденска бб, Тел. 070/327-508, 1300 Куманово, pdkozjak@yahoo.com

· 1 ОКТОМВРИ – Љуботен, I love hiking, Дејан Доневски: 071/212-808 inzdejan@gmail.com , Владимир Христовски – Хари: 077/743-599, Kazeyama2@gmail.com

· 8 ОКТОМВРИ – Љуботен, ПК Јелак, Александар Стојановски, Ул. К.Ј.Питу бр. 49, Тел. 071/ 208 487, 044/ 338 – 263, Тетово, aleksandarculi@gmail.com , pk.jelak@gmail.com

· 8 ОКТОМВРИ – Плавник на Даутица – Мокра, ПД Трансверзалец, Зоран Костадинов, Тел. 070/641-998, zoran_kostadinov@yahoo.com

· 11 ОКТОМВРИ – Џинибег и Трапезница, Шар Планина, ПД Трансверзалец, Зоран Костадинов, Тел. 070/641-998, zoran_kostadinov@yahoo.com

· 15 ОКТОМВРИ – Веливар, ПСД Макпетрол, Петар Герасимов, 070/330-765, pgerasimov2010@gmail.com , http://www.psdmakpetrol.mk

· 15 ОКТОМВРИ – Матка – Водно, I love hiking, Дејан Доневски: 071/212-808 inzdejan@gmail.com , Владимир Христовски – Хари: 077/743-599, Kazeyama2@gmail.com

· 15ОКТОМВРИ – Тромеѓе/Меѓународна планинарска средба МК-БГ-СЦГ, ПСК Руен, Борисовска Катица, Ул. Моша Пијаде бб, Тел. 077 581 506, 1330 Крива Паланка, gcor.kp@gmail.com

· 21 ОКТОМВРИ – “По патот на Комитите”, ЗПЗП ”Калин Камен 2015“, Крива Паланка, Денис Ангеловски: 077/907-997, Драган Величковски: 072/313- 769 (после 17:00 ч.), Соцко Тасевски: 071/292-752, socko.tasevski@yahoo.com

· 21 – 22 ОКТОМВРИ – Меморијален марш „Филип Чакаров“, СПД Драчево, Ѓорѓи Чакаров, Ул. Мишовска бр.22, Драчево, Тел. 070 621 234, spd_dracevo@hotmail.com

· 22 ОКТОМВРИ – 13ти Меморијал “Димитар Кангов – Кангата” 2017, Планинарско друштво Кожуф, Гевгелија, Карагонова Милена: тел. 078/207-640, Картов Ристо: тел. 078/455-966 или на Facebook кај https://www.facebook.com/risto.karkalasev

· 24 – 27 ОКТОМВРИ – ЕХО фестивал за планински филм 2017

· 28 – 29 ОКТОМВРИ – Карбула, Куртово Ќуле и Јаворско брдо, Кораб, ПСД Макпетрол, Никола Цицоски, 078/343-476, nikolacicoski@yahoo.com

· 29 ОКТОМВРИ – Тресонечки водопади и Голем Брзовец, Стогово, ПСД Макпетрол, Велимир Граоркоски, 078/260-617, veljogr@yahoo.com

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Книгата „Основи на движење низ планина“, Бојан Полак, во издание на ФПСМ, ја има во просториите на ФПСМ. Цена 300 денари.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Комисијата за планинарски водичи ги поттикнува сите планинарски друштва да ги споделуваат своите планирани акции на интернет страната или на FB профилот на Федерацијата за планинарски спортови на Македонија (ФПСМ).
При вашите планинарски активности обрнувајте големо внимание на безбедноста.

Share This: