Планинарски марш – Даре Џамбаз

ПСЗ „Козјак“ – Прилеп на ден 15.09.2019 недела, ќе го организира 6-от традиционален планинарски марш посветен на основоположникот на планинарството во Р. Македонија , Даре Џамбаз, по патека која изобилува со културно историски споменици, од 3-4 век п.н.е…

Во прилог задолжителна листа за пријава на учесници. Листата се предава оригинал пред почетокот на маршот на организаторот!

ПРИЈАВА: prijava-za-ucestvo-dare-dzambaz-2019

ПОКАНА: pokana-za-mars-dare-dzambaz2019

Линк од настанот: https://www.facebook.com/events/2447728451959029/