Планинарски марш – Даре Џамбаз

 In Новости

ПСЗ „Козјак“ – Прилеп на ден 15.09.2019 недела, ќе го организира 6-от традиционален планинарски марш посветен на основоположникот на планинарството во Р. Македонија , Даре Џамбаз, по патека која изобилува со културно историски споменици, од 3-4 век п.н.е…

Во прилог задолжителна листа за пријава на учесници. Листата се предава оригинал пред почетокот на маршот на организаторот!

ПРИЈАВА: prijava-za-ucestvo-dare-dzambaz-2019

ПОКАНА: pokana-za-mars-dare-dzambaz2019

Линк од настанот: https://www.facebook.com/events/2447728451959029/

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search