Претседателството на ФПСМ, XIV седница

 In Најава, Новости

Претседателството на ФПСМ, XIV седница, во проширен состав со Претседателите на комисиите.

Oдржана на ден 26.12.2023 година (вторник) со почеток во 17.00 часот, во просториите на ДХО „ Даре Џамбаз“ сала бр.5

Претставени приоритетни активности на ФПСМ за 2024 год., изнесени плановите на комисиите при ФПСМ и разгледан предлог планот на новото зонирање на заштитни зони на НП Маврово.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search