Средба на клубови во ФПСМ од полошкиот регион

Средба на клубови во ФПСМ од полошкиот регион, 27.04.2023 год. 18:00 ч. Нов музеј на Тетово, домаќини, координаторте за регионот Јован Божиновски и Исмет Шурбан, членови на Претседателството на ФПСМ.

Размена на искуства, информации за функционирање, проблеми и планови на клубовите, планинарски патеки, планинарските домови, забрана за пристап во шума, процедури за посета на национални паркови

Планирање идни заеднички регионални и национални активности, нивна взаемна поддршка и промовирање.

Share This: