СРЕДБА НА КЛУБОВИ ВО ФПСМ ОД СКОПСКИ РЕГИОН

 In Најава, Новости

Втора реализирана средба на клубови во ФПСМ од Скопски регион, 19.09.2023 год. во ДХО Даре Џамбаз – Скопје, координатор за регионот- Марина Стоиловска.

  • Клубовите од регионот презентираа активна и успешна летна сезона, со многу реализирани домашни и регионални акции
  • Констатиран тренд на поголема меѓу-клупска поддршка преку посетеност на настани организирани од другите клубови во регионот и вон него
  • Разменети мислења и искуства од досегашната работа и утврдени точки за подобрување за во иднина
  • Претседателот на ФПСМ, Зоран Читкушев даде признание за одлично завршените акции и го поздрави и охрабри планирањето на идните акции.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search