Kомисија за животна средина

  • Компостирачки тоалетКомпостирачки тоалет
    Компостирачки тоалет е вид на тоалет кој го третира човечкиот отпад со биолошки процес наречен компостирање. Ваквиот вид на тоалет користи природен биолошки процес кој води до распаѓање на органската материја и го претвора човечкиот отпад во материјал сличен ...
  • Презентација на план и програма КЖСПрезентација на план и програма КЖС
    Презентација на планот и програмата на комисијата за животна средина во Шара инфо центарот во Тетово. Со преставници на тетовските и гостиварските планинарски клубови. Благодарност до @pkljuboten1925 за гостопримството и на сите за присуството.
  • Средба со директорот на Н.П. ПелистерСредба со директорот на Н.П. Пелистер
    Представниците на Комисијата за Екологија заедно со представниците на Битолските планинарски клубови направија средба со директорот на НП Пелистер г-дин Осман Шукриу. На средабта е разговарано за соработката на ФПСМ и планинарските клубови од Битола за прашања од екологијата ...

Share This: