Безбедна посета на планините во зима

ЗА БЕЗБЕДНА ПОСЕТА НА ПЛАНИНИТЕ ВО ЗИМА БИДЕТЕ ПОДГОТВЕНИ И ОДГОВОРНИ
Колку што посетата на планините во зимскиот период може да донесе радости и убави моменти, толку може да биде опасна, ако сте неподготвени и неодговорни.

ПОВЕЌЕ

Share This: