Движење низ планина во зимски услови

Во планините важат други законитости отколку во долините. Тие што сакаат да ги посетуваат планините, треба да ги познаваат тие законитости и да им се прилагодуваат. Следат неколку насоки за побезбедно планинарење  во зимски услови.  Ако немате искуство, најдобро е во зимски услови во планина да се движите  со планинарски водичи регистрирани при Федерацијата за планинарски спортови во Македонија (ФПСМ).

Што треба да знаете ако во зимски услови учестувате во планинарска акција?

ПРЕВЗЕМИ:Движење низ планина во зимски услови

Share This: